Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Confidentialitatea datelor este un aspect foarte important pentru noi. Prezenta Politica de confidențialitate se refera la datele personale ale clientilor, partenerilor, furnizorilor nostri si ale potentialilor angajati colectate prin intermediul site-ului nostru filmpefaza.ro, precum si prin email sau telefon, si are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm și cum le prelucrăm.

Avem grija sa procesam datele tale personale in conformitate cu prevederile legislative privind protectia datelor personale din Romania, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Date cu caracter personal inseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un numele, adresa, data nașterii, numărul de cont, adresa IP sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora

Prezenta politica de confidentialitate descrie:

> scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;

> motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;

> categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;

> durata procesării acestor date;

> drepturile tale în calitate de persoana vizata și modul în care le poti exercita;

> cui putem dezvălui datele tale personale

SCOPUL, MOTIVELE PENTRU PROCESARE SU CATEGORII DE DATE PERSONALE

1. Dacă esti client sau potențial client al FILMPEFAZA SRL

1.1. Furnizarea produselor si serviciilor achizitionate de la noi

Folosim datele tale personale relevante pentru a pregăti și a furniza produsele si serviciile achizitionate de la noi. De exemplu, in relatia cu firmele de curierat ne bazam pe datele tale personale pentru ca tu sa primesti cat mai rapid produsele comandate. Ne bazăm în acest caz pe achizitia ta, relatia noastra contractuala si termenii si conditiile site-ului ca motiv de procesare.

1.2. Comunicarea cu tine

Utilizăm datele tale de contact pentru a comunica cu tine în legătură cu solicitările tale și pentru a rezolva orice aspect ce tine de achizitia ta sau de potential achizitie. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe relatia noastra contractuala, si termenii si conditiile site-ului si achizitia ta ca motiv pentru procesare.

1.3 Trimiterea buletinelor informative privind promotiile sau produsele noastre

De asemenea, putem utiliza datele tale de contact pentru a iti furniza în formă electronică buletinele noastre informative (newsletter) cu privire la produsele noastre sau la promotiile si ofertele noastre. Poti oricând să iti retragi consimțământul, exprimându-ti opțiunea de a nu primi buletinele de știri pe viitor făcând clic pe „Dezabonare” (Unsubscribe) atunci când primesti e-mailul respectiv sau ne puteti scrie la adresa info@filmpefaza.ro. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe relatia noastra contractuala, si termenii si conditiile site-ului ca motiv pentru procesare.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, adresa, contul bancar, adresa IP a computerului sau a dispozitivului mobil, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

1.4 Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

2. Dacă esti furnizor, partener de afaceri sau reprezentant al furnizorului/partenerului FILMPEFAZA SRL

2.1. Menținerea relației noastre contractuale

Folosim datele tale personale relevante pentru a ne mentine relatia contractuala cu tine sau societatea pe care o reprezinti. Ne bazăm în acest caz pe îndeplinirea acordului/contractului nostru sau al furnizorului/partenerului pe care il reprezinti ca motiv de procesare.

2.2. Comunicarea cu tine

Utilizăm datele tale de contact pentru a comunica cu tine în legătură cu orice probleme relevante legate de afaceri si de produsele/serviciile furnizate. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru sau al furnizorului/partenerului pe care il reprezinti ca motiv pentru procesare.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa, adresa de e-mail, telefonul, faxul, contul bancar, adresa IP a computerului sau a dispozitivului mobil, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

3. Dacă esti utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la tine atunci când vizitezi site-ul nostru de internet, filmpefaza.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele în contextul obligatiilor legale (în cazul în care FILMPEFAZA SRL) are obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice.

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

In vederea desfasurarii relatiei comerciale, FILMPEFAZA SRL iti solicită să furnizezi toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă furnizăm serviciile noastre si produsele pe care le comercializam).

Dacă furnizezi FILMPEFAZA SRL datele personale ale altor persoane fizice, te rugăm să le comunici înainte de această dezvăluire modalitatea în care FILMPEFAZA SRL intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

DEZVALUIREA DATELOR PERSONALE

Pentru a va putea oferi cele mai bune servicii si a ne pastra competitivitatea in sectorul retail – kids, este posibil sa comunicam anumite date personale in afara FILMPEFAZA SRL:

> catre firmele de curierat cu care lucram pentru ca tu sa primesti produsele achizitionate prin metoda de transport aleasa de tine;

> furnizorilor de servicii de plată/bancare;

> furnizorilor de servicii de marketing;

> furnizorilor de servicii IT;

> catre alti parteneri in vederea indeplinirii satisfacatoare a relatiei noastre (executarea anumitor servicii (eg facturarea online), conceperea si intretinerea instrumentelor si aplicatiilor bazate pe internet, activitati sau evenimente de marketing, plasarea de reclame in cadrul aplicatiilor, site-urilor web si retelelor sociale); si

> daca este cazul, avocatilor, contabililor si altor profesionisti pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege ale FILMPEFAZA SRL.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

DURATA PROCESULUI

Intenționăm să păstrăm datele dvs. personale atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate.

DREPTURILE TALE

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

> dreptul de acces – iti permite sa obtii confirmarea că datele tale personale sunt prelucrate de noi și, dacă raspunsul este afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

> dreptul la rectificare – iti permite sa rectifici datele personale dacă acestea sunt incorecte;

> dreptul de a șterge – iti permite să obtii ștergerea datelor cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);

> dreptul la restricționarea prelucrarii – iti permite obții restricționarea procesării datelor personale în anumite cazuri, de exemplu:

(a) considerați că informațiile sunt inexacte;

(b) considerați ca prelucrăm datele în mod illegal

(c) v-ați opus utilizării datelor dvs. personale de către FILMPEFAZA SRL

> dreptul de a obiecta – iti permite să te opui prelucrării în continuare a datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege; De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră, folosind linkul „dezabonare” (unsubscribe) din subsolul fiecărui e-mail comercial.

> dreptul la portabilitatea datelor – iti permite sa primesti datele tale personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format structurat sau să le transferam catre alt procesator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând o solicitare scrisă la FILMPEFAZA SRL, Str. Ostasilor, Nr. 15, Ap. 1A, 010205 Bucuresti, Sector 1, România sau prin e-mail la info@filmpefaza.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.